Het sociaal-economisch overleg

verslag

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

verslag - 16/12/2020
Volgens artikel 48 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, dienen de CRB en de NAR ieder jaar gezamenlijk een globale evaluatie te maken van de toepassing van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Zich richten op de toekomst om de crisis te boven te komen - Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2020

verslag - 16/10/2020
Het Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen (VWC) is een weergave van de gezamenlijke akkoorden die elk jaar tussen de leden van de CRB, werkgevers en vakbonden, worden gesloten over de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 16/10/2020
Ce rapport fait le point sur l’évolution des travaux au sein du CCE quant au respect de la paix sociale, à l’influence de l’ancienneté sur les salaires et...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 07/11/2019
Bij de herziening, in maart 2017, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, heeft de wetgever in artikel 5 drie...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Richtsnoeren om de sociaal-economische uitdagingen van België aan te gaan - Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2018 - 2019

verslag - 25/10/2019
In het vooruitzicht van het nieuwe federale regeerakkoord publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen (VWC) 2018 - 2019, dat focust op...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De set opvolgingsindicatoren van de milieugerelateerde SDG’s aanvullen

verslag - 25/09/2019
In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 18/07/2019
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 25/09/2018
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2017

verslag - 22/01/2018
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit (1944)

verslag - 01/01/2018
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden