Het sociaal-economisch overleg

verslag

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Beroepsloopbanen in België: problemen en diagnose

verslag - 22/02/2024
Artikel 5 van de wet van 2017 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen bepaalt dat een analyse van de impact van de loonniveaus op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De macro-economische situatie van bedrijven onder de loep genomen

verslag - 25/01/2024
Hoe evolueerde de gezondheid van de in België gevestigde ondernemingen tussen 1995 en 2022? Hebben de creatie en de verdeling van de toegevoegde waarde binnen de bedrijven die laatste in staat...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

“Oorzaken en gevolgen van de inflatie” - Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2023

verslag - 30/10/2023
Vandaag publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen 2023 “Oorzaken en gevolgen van de algemene mondiale inflatie”, dat...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 18/07/2023
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/01/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022
Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De rol van de paritaire overlegorganen in het bewaren van de sociale vrede

verslag - 26/01/2022
Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de naleving van de sociale vrede door de Centrale Raad voor het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

“Bouwen aan de toekomst”: het Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2021

verslag - 15/12/2021
Vandaag publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2021, dat wordt uitgebracht krachtens de in 2017 herziene wet tot bevordering van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 30/09/2021
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden