Het sociaal-economisch overleg

verslag

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/01/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022
Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De rol van de paritaire overlegorganen in het bewaren van de sociale vrede

verslag - 26/01/2022
Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de naleving van de sociale vrede door de Centrale Raad voor het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

“Bouwen aan de toekomst”: het Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2021

verslag - 15/12/2021
Vandaag publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2021, dat wordt uitgebracht krachtens de in 2017 herziene wet tot bevordering van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 30/09/2021
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

O&O en valorisatie van O&O in België: een eerste diagnose

verslag - 28/09/2021
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) erkent al geruime tijd het belang van O&O en innovatie, niet alleen voor het concurrentievermogen van de economie, maar ook om een antwoord te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 14/07/2021
De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben zich uit eigen beweging voorgenomen over te gaan tot de evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers, inzake de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

verslag - 16/12/2020
Volgens artikel 48 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, dienen de CRB en de NAR ieder jaar gezamenlijk een globale evaluatie te maken van de toepassing van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Zich richten op de toekomst om de crisis te boven te komen - Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2020

verslag - 16/10/2020
Het Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen (VWC) is een weergave van de gezamenlijke akkoorden die elk jaar tussen de leden van de CRB, werkgevers en vakbonden, worden gesloten over de...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden