Het sociaal-economisch overleg

documentatienota

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Snelgroeiende ondernemingen in federale landen

documentatienota - 04/11/2019
Uit eerder onderzoek van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in samenwerking met Statistics Belgium is gebleken dat ondernemers van snelgroeiende ondernemingen in België weinig...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Risicogroepen op de arbeidsmarkt

documentatienota - 23/10/2019
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Monitoring van de bevoorradingszekerheid in België

documentatienota - 24/09/2019
Toegang hebben tot een betrouwbare en betaalbare energiebron is een conditio sine qua non voor de goede werking van onze samenleving. Om die reden heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De milieuduurzaamheid in België

documentatienota - 21/08/2019
In het kader van zijn werkzaamheden om een consensus tot stand te brengen over de algehele sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen vast te stellen,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Geboekte vooruitgang voor de circulaire economie in België

documentatienota - 12/07/2019
Net als de rest van de wereld wordt België geconfronteerd met grote milieu-uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

documentatienota - 24/04/2019
De sociale partners erkennen het belang van hogegroeiondernemingen (HGO’s) voor de Belgische economie. Twee eerdere studies die in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Methodologische nota over de bouw van een reeks over de loonsubsidies in Frankrijk van 1996 tot 2017

documentatienota - 11/04/2019
De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, die in 2017 werd herzien, schrijft voor dat de Centrale Raad voor het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Methodologische nota over de berekening van de loonkloof

documentatienota - 17/01/2019
Zoals wordt uiteengezet in het Technisch verslag 2018, hebben niet alle vooruitzichten van de instellingen die voor de drie referentielanden worden gebruikt noodzakelijkerwijs betrekking op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Methodologische nota over de meting van de loonindexering in de privésector

documentatienota - 17/01/2019
Net als de indexeringsvooruitzichten voor de volgende twee jaar is ook de in het verleden waargenomen loonindexering in de privésector belangrijk om de maximaal beschikbare marge te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Gebruikte methodologie in het Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling

documentatienota - 17/01/2019
Elk jaar in januari publiceert het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling. Hoewel het...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden