Het sociaal-economisch overleg

documentatienota

centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Het kader voor loononderhandelingen zoals bepaald door de wet van 1996

documentatienota - 04/06/2024
De (in 2017 herziene) wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen heeft in de eerste plaats tot doel een kader te bieden...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Een analyse van het Belgische groeimodel

documentatienota - 30/09/2022
De economische activiteit moet als ambitie hebben waarde te creëren om de beoogde doelstellingen inzake welzijn van de inwoners, sociale samenhang en leefmilieu te bereiken. Hoe kan deze...
Lees verder
sectoren - Bouw

Mogelijke oplossingen voor een betaalbare en duurzame kwaliteitshuisvesting

documentatienota - 25/03/2022
België kampt net als andere Europese landen met een gebrek aan betaalbare en duurzame kwaliteitswoningen. In die context heeft deze documentatienota een tweeledig doel. In de eerste plaats...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De toekomstige rol van de multimodaliteit

documentatienota - 16/11/2021
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) vinden dat de inspanningen om de multimodaliteit (d.i. de combinatie van vervoersmodi) zo aantrekkelijk mogelijk te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

documentatienota - 15/09/2021
Op 20 januari 2021 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit waarin ze hun prioritaire eisen voor het luik “Tarievenbeleid” van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De toekomstige rol van de NMBS en Infrabel

documentatienota - 15/09/2021
Op 29 juni 2021 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit waarin ze specifieke punten naar voren schuiven die ze in de nieuwe...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Fiscale gevolgen van cumulatie uitkering met inkomen uit arbeid

documentatienota - 09/02/2021
In september 2018 vroeg de G10 om binnen de CRB-NAR te onderzoeken wat de fiscale gevolgen zijn wanneer een uitkering arbeidsongeschiktheid of een pensioenuitkering gecombineerd wordt met een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Overzicht van de verschillende instrumenten om energierenovatie te stimuleren

documentatienota - 03/02/2021
In België blijft een aanzienlijk energiebesparingspotentieel onbenut in de bouwsector: deze sector is goed voor bijna een vijfde van de broeikasgasemissies en voor bijna 30% van het...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Samenvatting van de jaarverslagen van 2019 van zes ombudsmannen

documentatienota - 01/12/2020
Het secretariaat van de CRB heeft, in samenwerking met BV-OECO, een synthesenota opgesteld over de jaarverslagen 2019 van zes verschillende ombudsdiensten: Ombudsfin, de Ombudsman voor de Handel,...
Lees verder
sectoren - Distributie

De versterking van de technologiereuzen tijdens de lockdown

documentatienota - 20/11/2020
Deze nota onderzoekt de impact van de inperkingsmaatregelen voor de bevolking als gevolg van de gezondheidscrisis op de macht van de vijf digitale reuzen - Google, Amazon, Facebook, Apple en...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden