Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Naar meer tariefintegratie van het openbaar vervoer

nieuws - 25/05/2023
Op 11 mei 2023 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie goed over de invoering van een geïntegreerd en betaalbaar ticket voor het openbaar vervoer in België....
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Dialoog met de regering over het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 08/05/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is sterk betrokken bij de uitvoering van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en heeft verschillende adviezen uitgebracht, soms in samenwerking met de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Publiek debat

Nieuw europese begrotingskader: conferentie met Baudouin Regout, Commissaris van het Federaal Planbureau

nieuws - 14/04/2023
Op woensdag 26 april (via MS Teams) zal Baudouin Regout (Commissaris van het Federaal Planbureau) de studie « Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Ontmoeting met de deskundigen van de cel Spoor van de federale minister van mobiliteit

nieuws - 27/03/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) hebben op 27 maart een ontmoeting gehad met de deskundigen van de...
Lees verder
verbruik - Varia

Ontmoeting met de staatssecretaris voor Consumentenbescherming

nieuws - 22/03/2023
Op 22 maart 2023 heeft de brc Verbruik tijdens haar plenaire vergadering een gedachtewisseling gehad met mevrouw Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming. Na een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Vooruitzichten voor een hervorming van het Europese begrotingskader

nieuws - 03/03/2023
Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor een hervorming van de begrotingsregels gepresenteerd. Deze hervorming wil een oplossing bieden voor de moeilijkheden bij de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022
Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...
Lees verder
sectoren - Bouw

Oproep tot meer investeringen in betaalbare, duurzame en kwalitatief goede huisvesting

nieuws - 29/09/2022
De recente conjunctuurcurven voor het bouwbedrijf (NBB) brengen een groeiende onzekerheid aan het licht omtrent de ontwikkeling van de vraag en van de orderboekjes in de bouwsector in de komende...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Energiecrisis en mobiliteit

nieuws - 16/09/2022
De sterke stijging van de energieprijzen die het afgelopen jaar werd waargenomen, en die nog werd verscherpt door de oorlog in Oekraïne, heeft een grote impact op de ondernemingen en op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022
In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden