Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

nieuws - 03/09/2018
In 2015 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties het Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 aangenomen. Dit programma bevat 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen...
Lees verder
sectoren - Bouw

Brc Bouw wil de Mercuriale doorlichten

nieuws - 12/10/2018
De Mercuriale Commissie, voluit de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, werd opgericht in 1945 binnen een tijdskader van volatiele prijzen en met als doel de markten te normaliseren....
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

CRB neemt doorgroei van ondernemingen in Belgiƫ onder de loep

nieuws - 22/10/2018
De Belgische sociale partners benadrukken reeds jarenlang het belang van de creatie en doorgroei van ondernemingen, o.a. in het advies over ondernemerschap dat de Centrale Raad voor het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale partners buigen zich over de omvang en de verdeling van de welvaartsenveloppe

nieuws - 24/10/2018
De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact creëerde een structureel mechanisme om de inkomensvervangende uitkeringen in het werknemers- en zelfstandigenstelsel en de uitkeringen...
Lees verder
mededinging - Mededinging

Commissie voor de Mededinging spreekt zich uit over wijzigingen mededingingsrecht

nieuws - 16/11/2018
De ministerraad heeft op 16 november 2018, op voorstel van de minister van Economie, een voorontwerp van wet goedgekeurd, dat op het vlak van mededingingsrecht een aantal wijzigingen aanbrengt in...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

CRB onderzoekt fiscale gevolgen voor uitkeringsgerechtigden

nieuws - 21/11/2018
Wanneer hun inkomensvervangende uitkeringen verhoogd worden of wanneer bepaalde inkomensvervangende uitkeringen (met name pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) gecombineerd worden met...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

nieuws - 25/11/2018
De wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd op 25 november 2018 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet geeft uitvoering aan een Europese...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Nationaal energie-klimaatplan

nieuws - 20/12/2018
Het Nationaal energie-klimaatplan (NEKP), dat door elke lidstaat van de Unie aan de Europese Commissie wordt voorgelegd, bevat de energie- en klimaatdoelstellingen alsook de beleidsmaatregelen om...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

CRB en Infrabel zitten rond de tafel over CRB-advies goederenvervoer per spoor

nieuws - 20/12/2018
 De Europese Commissie heeft de ambitie om 30% van het goederenvervoer over de weg over te hevelen naar het spoor of de binnenvaart tegen 2030. Het federale regeerakkoord en de algemene...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020 staat op papier

nieuws - 26/02/2019
De Groep van 10 is het eens geworden over een ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2019-2020. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en zijn secretariaat hebben voor een aantal...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informaties. Cookies aanvaarden