Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Ontmoeting met vice-eerste minister Petra de Sutter over e-commerce

nieuws - 07/06/2022
Op dinsdag 7 juni bracht Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, een bezoek aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Publiek debat

Publicatie van het verslag over de budgettaire governance

nieuws - 24/05/2022
Het verslag over de budgettaire governance, dat vandaag wordt gepubliceerd op het platform van het debat over de openbare financiën, vormt een belangrijke stap van dit proces dat sinds enkele...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De CRB en de NAR reageren in het Parlement op het voorstel van resolutie betreffende deelmobiliteit

nieuws - 04/05/2022
In zijn beleidsverklaring van 12 november 2020, maakte federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet duidelijk dat hij gedeelde mobiliteit wenst te bevorderen. Gedeelde mobiliteit kan immers...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Convergentie inzake de energierenovatie van openbare gebouwen

nieuws - 01/04/2022
De renovatie van openbare gebouwen en de bouw van nieuwe openbare gebouwen spelen een sleutelrol in de verwezenlijking van de (Europese) doelstellingen ter vermindering van de uitstoot van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Spoorvisie 2040: adviesraden en federale minister op één lijn over de ambities

nieuws - 17/03/2022
Het federaal regeerakkoord kondigt een spoorvisie 2040 aan, die het kader zou moeten vormen van het spoorbeleid in de komende decennia. Gelet op de belangrijke rol van deze visie, hebben de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Digitalisering

Economic Regulation and Impact – Is Belgium fit for the Artificial Intelligence ?

nieuws - 03/02/2022
Op 1 februari 2022 heeft het secretariaat van de CRB deelgenomen aan een online webinar met als thema « Economic Regulation and Impact – Is Belgium fit for the Artificial Intelligence...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Webinar over het thema ‘energierenovatie van openbare gebouwen in België

nieuws - 02/02/2022
Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen hebben op 1 februari 2022...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Federaal actieplan ter promotie van de fiets

nieuws - 20/01/2022
Op 20 januari is minister Gilkinet het federaal actieplan ter promotie van de fiets 2021-2024 aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad komen voorstellen. Dit plan,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De ministerraad heeft het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd

nieuws - 17/01/2022
In december 2021 keurde de ministerraad het Federaal actieplan circulaire economie goed, een plan dat werd uitgewerkt op initiatief van de minister van Leefmilieu en Klimaat Khattabi en de minister...
Lees verder
sectoren - Voeding

Stop verhogingen indirecte belastingen op voeding en dranken

nieuws - 21/12/2021
Volgens de bijzondere raadgevende commissie (brc) Voeding is een grondige studie over de impact van de hogere indirecte belastingen op de grensaankopen van drankartikelen door Belgen in de voorbije...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden