Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het advies “Het goederenvervoer per spoor aanmoedigen” krijgt aandacht van de beleidsmakers

nieuws - 02/06/2021
De federale regering heeft de ambitie om het volume van per spoor vervoerde goederen tegen 2030 te verdubbelen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet wil deze ambitie verwezenlijken door een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 31/05/2021
Op maandag 31 mei 2021 kwamen de federale en de gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA) en de openbaarvervoeroperatoren samen om de balans op te maken van de...
Lees verder
sectoren - Voeding

Aandacht voor de impact van de hoge indirecte belastingen op grensaankopen

nieuws - 27/05/2021
Naar aanleiding van het verslag van het secretariaat van de CRB: “Vergelijking heffingen en grensaankopen voor enkele drankartikelen” waarschuwen de sociale partners van de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Dialoog met minister Gilkinet naar aanleiding van het advies betreffende het luik “Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 05/05/2021
In het advies over het luik "Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht spraken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De positie van kortgeschoolden op de arbeidsmarkt in België

nieuws - 26/04/2021
Op 26 april presenteerde de heer Vanackere, vicegouverneur van de Nationale Bank van België, aan de leden van de CRB en de NAR het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid betreffende...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Reactie van staatssecretaris Dermine op het advies betreffende het luik Investeringsprojecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 26/03/2021
In een verklaring via de pers deelt staatssecretaris Dermine mee dat hij zich aansluit bij de drie instellingen, t.w. de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Federale Raad voor Duurzame...
Lees verder
sectoren - Bouw

Naar overheidsopdrachten die de lokale activiteit en werkgelegenheid zo goed mogelijk uit een duurzaam oogpunt ondersteunen

nieuws - 25/03/2021
In een recent interview in La Libre heeft de heer Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, aangekondigd dat de bouwsector ongeveer 60% zal ontvangen van de Europese fondsen die aan...
Lees verder
verbruik - Digitalisering

The Belgian Artificial Intelligence Week

nieuws - 16/03/2021
Deze week vindt van 15 maart 2021 tot en met 19 maart 2021 The Belgian Artificial Intelligence Week plaats. Die wordt door de Belgische community van AI-bedrijven, instellingen en overheden...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Naar een federale regelgevingsagenda?

nieuws - 15/03/2021
In de Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van het Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wat de invoering van een regelgevingsagenda betreft. Daartoe zouden de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

De CRB zet zich in voor vrouwenrechten

nieuws - 08/03/2021
Op deze internationale dag van de vrouwenrechten herinnert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven eraan dat de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen van...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden