Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022
Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...
Lees verder
sectoren - Bouw

Oproep tot meer investeringen in betaalbare, duurzame en kwalitatief goede huisvesting

nieuws - 29/09/2022
De recente conjunctuurcurven voor het bouwbedrijf (NBB) brengen een groeiende onzekerheid aan het licht omtrent de ontwikkeling van de vraag en van de orderboekjes in de bouwsector in de komende...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Energiecrisis en mobiliteit

nieuws - 16/09/2022
De sterke stijging van de energieprijzen die het afgelopen jaar werd waargenomen, en die nog werd verscherpt door de oorlog in Oekraïne, heeft een grote impact op de ondernemingen en op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022
In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...
Lees verder
sectoren - Diamant

Oproep kandidaten diamantsector deskundigen

nieuws - 29/07/2022
Het ‘Antwerp World Diamond Centre’ (AWDC) is op zoek naar deskundigen voor de diamantsector. De FOD Economie organiseert, in opdracht van het AWDC, een bekwaamheidsproef met de...
Lees verder
sectoren - Voeding

Bezorgdheden sociale partners uit de voedings-en drankenindustrie

nieuws - 28/07/2022
Op 28 juli bezorgde de bijzondere raadgevende commissie Voeding van de CRB (hierna: de brc Voeding) een boodschap aan vice-eerste minister Dermagne omtrent haar bezorgdheden naar aanleiding van de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Ontmoeting met vice-eerste minister Petra de Sutter over e-commerce

nieuws - 07/06/2022
Op dinsdag 7 juni bracht Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, een bezoek aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Publiek debat

Publicatie van het verslag over de budgettaire governance

nieuws - 24/05/2022
Het verslag over de budgettaire governance, dat vandaag wordt gepubliceerd op het platform van het debat over de openbare financiën, vormt een belangrijke stap van dit proces dat sinds enkele...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De CRB en de NAR reageren in het Parlement op het voorstel van resolutie betreffende deelmobiliteit

nieuws - 04/05/2022
In zijn beleidsverklaring van 12 november 2020, maakte federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet duidelijk dat hij gedeelde mobiliteit wenst te bevorderen. Gedeelde mobiliteit kan immers...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Convergentie inzake de energierenovatie van openbare gebouwen

nieuws - 01/04/2022
De renovatie van openbare gebouwen en de bouw van nieuwe openbare gebouwen spelen een sleutelrol in de verwezenlijking van de (Europese) doelstellingen ter vermindering van de uitstoot van...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden