Het sociaal-economisch overleg

nieuws

sectoren - Papier

Presentatie CRB-rapport in Commissie Onafhankelijke Dagbladhandel

nieuws - 04/03/2019
Op maandag 25 februari 2019 heeft het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) samen met Christian Huveneers, gewezen vicevoorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

CRB zit samen met CEO Infrabel

nieuws - 28/02/2019
Op 28 februari was Luc Lallemand, CEO van Infrabel, te gast bij de CRB voor een gedachtewisseling met de leden van de subcommissie Goederenvervoer per spoor. Hij kwam spreken over onder meer de rol...
Lees verder
verbruik - Varia

Opvolging adviezen 2018 Verbruik

nieuws - 27/02/2019
In het kader van de werkzaamheden van de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik is het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) nagegaan wat er met de verschillende...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020 staat op papier

nieuws - 26/02/2019
De Groep van 10 is het eens geworden over een ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2019-2020. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en zijn secretariaat hebben voor een aantal...
Lees verder
verbruik - Digitalisering

Secretariaat Brc Verbruik ontvangt Marokkaanse delegatie

nieuws - 05/02/2019
Op maandag 4 februari 2019 had het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het genoegen een Marokkaanse delegatie van UNICONSO te ontvangen. UNICONSO is een vereniging ter...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Het Nationaal Hervormingsprogramma

nieuws - 01/01/2019
Elk jaar leveren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op verzoek van de regering een bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

CRB en Infrabel zitten rond de tafel over CRB-advies goederenvervoer per spoor

nieuws - 20/12/2018
 De Europese Commissie heeft de ambitie om 30% van het goederenvervoer over de weg over te hevelen naar het spoor of de binnenvaart tegen 2030. Het federale regeerakkoord en de algemene...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Nationaal energie-klimaatplan

nieuws - 20/12/2018
Het Nationaal energie-klimaatplan (NEKP), dat door elke lidstaat van de Unie aan de Europese Commissie wordt voorgelegd, bevat de energie- en klimaatdoelstellingen alsook de beleidsmaatregelen om...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

nieuws - 25/11/2018
De wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd op 25 november 2018 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet geeft uitvoering aan een Europese...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

CRB onderzoekt fiscale gevolgen voor uitkeringsgerechtigden

nieuws - 21/11/2018
Wanneer hun inkomensvervangende uitkeringen verhoogd worden of wanneer bepaalde inkomensvervangende uitkeringen (met name pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) gecombineerd worden met...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden