Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Energiecrisis en mobiliteit

nieuws - 16/09/2022
De sterke stijging van de energieprijzen die het afgelopen jaar werd waargenomen, en die nog werd verscherpt door de oorlog in Oekraïne, heeft een grote impact op de ondernemingen en op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Convergentie inzake de energierenovatie van openbare gebouwen

nieuws - 01/04/2022
De renovatie van openbare gebouwen en de bouw van nieuwe openbare gebouwen spelen een sleutelrol in de verwezenlijking van de (Europese) doelstellingen ter vermindering van de uitstoot van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Webinar over het thema ‘energierenovatie van openbare gebouwen in België

nieuws - 02/02/2022
Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen hebben op 1 februari 2022...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Naar coherentie tussen de beleidsniveaus om de emissies in de gebouwensector terug te dringen

nieuws - 23/08/2021
Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen doen een gemeenschappelijke...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Samenwerking tussen de CRB en de regionale sociaal-economische Raden

nieuws - 03/02/2021
De verbetering van de energieprestaties van het bestaande gebouwenbestand is de grote uitdaging voor de Belgische bouwsector om te slagen in een succesvolle transitie naar een bijna-energieneutraal...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Hoorzitting in de Kamer over de transitie naar een koolstofarme economie

nieuws - 07/02/2020
Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 januari jl. heeft de CRB aan de Commissie Energie, Klimaat en Leefmilieu de sleutelelementen voor een transitie naar een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Energie-efficiëntie in de gebouwen: een prioriteit voor de CRB

nieuws - 11/10/2019
In het verlengde van hetgeen werd opgestart in het kader van de bijdrage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan het geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP), verricht de CRB...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Bijdrage van de CRB aan het Nationaal energie- en klimaatplan

nieuws - 21/06/2019
De Europese Commissie (EC) heeft een volledige evaluatie gemaakt van het ontwerp van Belgisch geïntegreerd energie- en klimaatplan. Ze wijst op diverse zwakke punten en formuleert...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

De rol van de CRB in het energie- en klimaatdebat

nieuws - 05/04/2019
De urgente klimaatproblematiek neemt een prominente plaats in op de publieke scène. De CRB verricht al een aantal jaren werkzaamheden om de debatten over de klimaatuitdagingen in goede banen...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Nationaal energie-klimaatplan

nieuws - 20/12/2018
Het Nationaal energie-klimaatplan (NEKP), dat door elke lidstaat van de Unie aan de Europese Commissie wordt voorgelegd, bevat de energie- en klimaatdoelstellingen alsook de beleidsmaatregelen om...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden