Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022
In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De CRB en de NAR reageren in het Parlement op het voorstel van resolutie betreffende deelmobiliteit

nieuws - 04/05/2022
In zijn beleidsverklaring van 12 november 2020, maakte federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet duidelijk dat hij gedeelde mobiliteit wenst te bevorderen. Gedeelde mobiliteit kan immers...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Spoorvisie 2040: adviesraden en federale minister op één lijn over de ambities

nieuws - 17/03/2022
Het federaal regeerakkoord kondigt een spoorvisie 2040 aan, die het kader zou moeten vormen van het spoorbeleid in de komende decennia. Gelet op de belangrijke rol van deze visie, hebben de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Federaal actieplan ter promotie van de fiets

nieuws - 20/01/2022
Op 20 januari is minister Gilkinet het federaal actieplan ter promotie van de fiets 2021-2024 aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad komen voorstellen. Dit plan,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Regering en parlement willen het gebruik van het mobiliteitsbudget vergroten

nieuws - 09/11/2021
Op 10 november 2021 gaf de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar goedkeuring aan het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Via de goedkeuring van dit wetsontwerp...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Minister Gilkinet en de ondervoorzitters van de CRB maken de balans op van de transitie naar een vlottere en duurzamere mobiliteit

nieuws - 22/09/2021
In het kader van de Week van de Mobiliteit 2021 zijn federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de ondervoorzitters van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bijeengekomen om een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een dossier over de mobiliteit van morgen

nieuws - 15/09/2021
In het kader van de Week van de Mobiliteit biedt het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) u een dossier aan over de mobiliteit van morgen. In dit dossier wordt uitgelegd...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Financiering van het 80/20-systeem met een open enveloppe: een stap in de goede richting

nieuws - 09/08/2021
Op 20 juli 2021 hechtte de ministerraad op voorstel van minister van Mobiliteit Gilkinet zijn goedkeuring aan een ontwerp van koninklijk besluit dat voorziet in de financiering van het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Dialoog met minister Gilkinet over het advies “Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel”

nieuws - 30/06/2021
Op 30 juni 2021 vond tussen minister Gilkinet en de leden van de twee Raden een gedachtewisseling plaats over het advies “Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel” van de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het advies “Het goederenvervoer per spoor aanmoedigen” krijgt aandacht van de beleidsmakers

nieuws - 02/06/2021
De federale regering heeft de ambitie om het volume van per spoor vervoerde goederen tegen 2030 te verdubbelen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet wil deze ambitie verwezenlijken door een...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden