Het sociaal-economisch overleg

nieuws

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een dossier over deelmobiliteit

nieuws - 15/09/2023
Deelmobiliteit is een vorm van mobiliteit die een steeds prominentere plaats bekleedt in het mobiliteitslandschap. De afgelopen jaren zagen vele initiatieven van deelmobiliteit het levenslicht,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De webinar met Eric Cornelis over de mobiliteit van de toekomst herbekijken

nieuws - 15/09/2023
Op 15 september 2023 organiseerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een webinar met Eric Cornelis, professor aan de universiteit van Namen en gecoöpteerd lid van de CRB, over de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Naar meer tariefintegratie van het openbaar vervoer

nieuws - 25/05/2023
Op 11 mei 2023 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie goed over de invoering van een geïntegreerd en betaalbaar ticket voor het openbaar vervoer in België....
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Ontmoeting met de deskundigen van de cel Spoor van de federale minister van mobiliteit

nieuws - 27/03/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) hebben op 27 maart een ontmoeting gehad met de deskundigen van de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022
Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022
In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De CRB en de NAR reageren in het Parlement op het voorstel van resolutie betreffende deelmobiliteit

nieuws - 04/05/2022
In zijn beleidsverklaring van 12 november 2020, maakte federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet duidelijk dat hij gedeelde mobiliteit wenst te bevorderen. Gedeelde mobiliteit kan immers...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Spoorvisie 2040: adviesraden en federale minister op één lijn over de ambities

nieuws - 17/03/2022
Het federaal regeerakkoord kondigt een spoorvisie 2040 aan, die het kader zou moeten vormen van het spoorbeleid in de komende decennia. Gelet op de belangrijke rol van deze visie, hebben de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Federaal actieplan ter promotie van de fiets

nieuws - 20/01/2022
Op 20 januari is minister Gilkinet het federaal actieplan ter promotie van de fiets 2021-2024 aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad komen voorstellen. Dit plan,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Regering en parlement willen het gebruik van het mobiliteitsbudget vergroten

nieuws - 09/11/2021
Op 10 november 2021 gaf de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar goedkeuring aan het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Via de goedkeuring van dit wetsontwerp...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden