Het sociaal-economisch overleg

Voorstelling

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Mededinging, voorheen bekend als de “Commissie voor de Mededinging”, is een paritair adviesorgaan dat werd ingesteld binnen de koepel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) door de wet van 2 mei 2019, die werd gewijzigd door de wet van 27 mei 2020 en het koninklijk besluit van 31 juli 2020. Ze vindt haar wettelijke grondslag in de artikelen IV.37 en IV.38 van het Wetboek van economisch recht. De samenstelling en werking ervan worden nader geregeld door het koninklijk besluit van 30 april 1993, dat werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 september 2001.

Opdrachten
De bijzondere raadgevende commissie Mededinging heeft een adviserende bevoegdheid voor alle algemene kwesties in verband met het mededingingsbeleid. De brc Mededinging volgt aldus nauwgezet het Europees en nationaal mededingingsbeleid op, en formuleert adviezen inzake voorstellen tot aanpassing van het mededingingsbeleid en de mededingingswetgeving. In dat kader onderhoudt de brc Mededinging onder meer goede contacten met de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. De brc Mededinging vormt voor de BMA een klankbord en een forum waarop zij haar gevoerde beleid (jaarverslagen, prioriteitenbeleid, ontwerpen van richtsnoeren…) kan toelichten en hieromtrent van gedachten wisselen.  

Samenstelling en werking
Het koninklijk besluit van 30 april 1993 regelt de samenstelling en enkele werkingsregels van de bijzondere raadgevende commissie Mededinging.
De brc Mededinging is een paritair raadgevend orgaan en is, naast een voorzitter, samengesteld uit 12 effectieve leden ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de industrie, de distributie en de diensten (10) en van de middenstand (2), en 12 effectieve leden ter vertegenwoordiging van de meest representatieve werknemersorganisaties (10) en van de consumenten (2).
De brc telt evenveel plaatsvervangende als effectieve leden (zie samenstelling).

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de bijzondere raadgevende commissie Mededinging (voorheen de Commissie voor de Mededinging) kunt u hier raadplegen. 

Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden